Gallery

PC060685 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Join us on WeChat

qrcode_for_gh_057c17d8980e_258

Join us at Facebook

Tweede Themabijeenkomst jan 2007

De overheid en het Chinese ondernemerschap

“ Wat kan de overheid betekenen voor jonge Chinese ondernemers en professionals in Nederland?”

Op donderdag 25 januari 2007 vond, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, de tweede business seminar van de Dragons Businessclub plaats in Den Haag. Deze keer ging het over de overheid en het Chinese ondernemerschap. Wat kan de overheid en de Chinese ondernemers gezamenlijk doen ten behoeve van een gunstig ondernemersklimaat?

Met name wethouder Henk Kool en zijn adviseur Parveen Boertje hebben dit onderwerp van de bijeenkomst op 25 januari jl. bedacht. De opkomst was dan ook erg groot. Ongeveer 125 gasten uit het Chinese en Nederlandse bedrijfsleven waren aanwezig op dit seminar.

Voor dit seminar hadden we de volgende interessante sprekers uitgenodigd op landelijk, regionaal en lokaal niveau:

  • Henk Kool, wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie, Gemeente Den Haag;
  • Asje van Dijk, Gedeputeerde Economische en Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Zuid-
    Holland;
  • Karien van Gennip; staatsecretaris van Economische Zaken;
  • Lasé Hu, Chinees ondernemer en voorzitter van Dragons Businessclub.

Hieronder volgt een korte terugblik op de toespraken van de verschillende sprekers:

“Chinese bedrijven in Den Haag nemen toe”

De opening werd gehouden door wethouder Kool. Hij is erg betrokken met de Chinese gemeenschap in Den Haag en heeft als wethouder Chinatown in zijn portefeuille. De heer Kool heeft in deze toespraak aangegeven dat de Chinese bedrijven in Den Haag zullen toenemen. Dit komt mede door de sterke groei van de Chinese economie. Steeds meer Chinese investeerders zien Nederland als de poort tot het Europese netwerk en zullen zich op korte termijn vestigen in Den Haag en omstreken.

“Chinezen zijn een ondernemend volk”

Gedeputeerde Van Dijk is zelf op handelsmissie geweest in China. In China heeft hij ervaren dat Chinese ondernemers ondernemerschap” met hoofdletters schrijven. Deze entrepreneurs beginnen klein. Maken met behulp van hun persoonlijk netwerk hun droom waar en worden vervolgens heel groot. De heer Van Dijk adviseert elke Nederlander om eerst een lange-termijnrelatie met de Chinese ondernemers op te bouwen. Zo zal er uiteindelijk een win-winsituatie ontstaan. De Dragons Businessclub sluit hier goed op aan, omdat de ondernemers en professionals middels informeel netwerken het Chinese relatienetwerk kunnen vergroten. Ook hier geldt dat netwerken van essentieel belang is om nieuwe contacten op te doen en je eigen bedrijf goed te vertegenwoordigen. De Provinciale overheid investeert voornamelijk in infrastructuur en telecom, maar de nadruk moet volgens de heer Van Dijk meer worden gelegd op de Nederlandse economie en met name Zuid-Holland.

“De wereld wordt Chinezer”

Staatsecretaris Van Gennip is zelf een aantal keren op handelsdelegatie in China geweest en is sterk onder de indruk van de 24-uurs economie die daar op volle toeren draait. Volgens mevrouw Van Gennip wordt de wereld Chineser! Hiermee bedoelt ze dat Nederlanders de Chinezen niet als concurrenten moeten zien, maar als opportunities. Volgens mevrouw Van Gennip zijn er talloze mogelijkheden tussen Nederland en China om samen te werken. Zij is dan ook van mening dat Nederland de gateway zal zijn tot Europa voor Chinese professionals. Mevrouw Van Gennip benadrukt de grote voordelen voor Nederland die de extreme groei van maar liefst 10% per jaar in China met zich mee brengen. Hier moeten de Nederlandse ondernemers nu zeker gebruik van maken en de kansen aangrijpen om hun producten af te zetten of te importeren vanuit China.

“Ondernemers vormen de kurk waarop onze economie drijft”

Lasé Hu, geeft in deze speech kort weer over zijn eigen ervaringen als Chinese ondernemer in Nederland. De heer Hu runt een aantal apotheken en heeft een succesvol businessplan opgesteld om tot uitbreiding te komen. Als ondernemer krijgt hij uiteraard ook te maken met de belastingdienst en heeft ondervonden dat de belastingdienst niet echt stimulerend werkt voor de Chinese ondernemers. Hij betaalt zich blauw aan belastingen elk jaar. De blauwe envelop die Nederlanders elk jaar ontvangen, wordt bij dezen volgens de heer Hu “de blauwe aanslag!”

Ondernemers moeten weer de kurk vormen waarop de Nederlandse economie drijft. Er zal dan ook over nagedacht moeten worden om de belastingdruk voor de ondernemers te verlichten. Het motto van de Belastingdienst “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” schiet hierbij te kort, volgens de heer Hu moet dit omgevormd worden tot: “ We kunnen het wel leuker voor u maken als we het minder makkelijk maken voor ons zelf!” Kortom: het belastingstelsel zal, waar mogelijk, beter afgestemd moeten worden op alle ondernemers in Nederland.

Na afloop van dit zeer geslaagde seminar was er volop de gelegenheid om te netwerken, te borrelen en heerlijk te genieten van een Chinees lopend buffet. Er waren volop positieve reacties van gasten die mogelijkheden zien om hun diensten en producten af te zetten in China en hierbij kennis maken met het idee achter De Dragons Businessclub. Op deze avond werden er opnieuw veel nieuwe contacten gelegd en dat is ook het doel van ons. We geven onze (toekomstige) members de gelegenheid om te netwerken, kennis en ervaring uit te wisselen en hiermee de gezamenlijke interesse te delen op het gebied van zakendoen tussen Nederland en China. De Dragons Businessclub vormt hierbij een brug tussen Chinese ondernemers en professionals enerzijds en het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid anderzijds.

Auteur: Yee-Fan Yeung

Bekijk de foto’s van het evenement.

Comments are closed.